Järnvägsgatan 42

Stor oreda råder på vinds och kälar förråd vilket leder till att det är svårt att härleda ett förråd till en lägenhet. Vi skall nu råda bot på detta och … Continue Reading →


Bildhuggarvägen 3

Med åren har det blivit en mycket stor oreda på vindskontoren. Detta pga att nya hyresgäster inte hänger på hänglås och gamla hyresgäster tar ett extraförråd utan lov. From 15/5 … Continue Reading →


p-plats skebokvarnsvägen

Ledig p-plats finnes, först till kvarn. Hyresgäster till Edslövs premieras  


Järnvägsgatan 42

From den 11/4 stänger vi soprummet   Anledningen är att det kommer sopor utifrån samt att sorteringen är obefintlig. Även i ett soprum så måste det finnas en viss ordning. … Continue Reading →