Till er som har köksfläktar

Det har under lägenhetsbesiktningar uppdagats att man generellt sett slarvar med underhållet av köksfläktarna. Detta leder till en stor brandfara då fettet som samlas i kolfiltret kan ta eld vid … Continue Reading →