Autogiro

Ett meddelande om autogiro från Fastighetsägarna, Stockholm:

Till samtliga boende som tidigare haft autogiro!

Då Fastighetsägarna genomgått ett systembyte nyligen har det blivit driftstörningar vilket resulterat i att autogirodragningarna ej kunnat genomföras.

Vi ber samtliga betala in sina avier för januari-mars manuellt. Om ni önskar ha autogiro, gör en ny ansökan via er internetbank.

Fastighetsägarna räknar med att problemet kommer vara löst till nästa avisering.

För frågor, vänd er till kundservice@fastighetsagarna.se.

Kommentarer är stängda.