Kavaljersstigen 4-12

Under Mars månad kommer vi påbörja en fasadrenovering av fastigheten. Detta kommer innefatta lagning av skador och uppfräschning av fasaden, renovering av fönster samt renovering av balkonger. En ställning kommer att resas och vi kommer att göra en sida av fastigheten i taget.

Har ni saker på balkongerna måste dessa var tomma senast den 1/3.

Arbetet beräknad ta totalt sex månader

Kommentarer är stängda.