Svar om skyddsrum

Vi har fått en ökad frekvens av frågor angående skyddsrum i våra fastigheter vilket vi självklart har en stor förståelse för.

Till att börja med vill jag påpeka att det i skrivande stund inte finns ett väpnat hot mot Sverige som nation eller mot enskilda individer från främmande makt. Däremot finns det en ökad hotbild som man självklart skall ta på allvar. Med hotbild kan flera saker menas och för Sveriges del kan vi anta att hackerattacker, påverkningskampanjer via sociala medier falsk eller vilseledande information etc ligga närmare till hands än bomber och granater. Detta för att skapa en osäkerhet, rädsla och osämja i samhället som på många sätt kan påverka såväl den enskildes sätt att rösta i val eller låta sig påverkas på annat sätt. Inte sedan kalla krigets dagar är frasen ”en svensk tiger” mer aktuell än nu och jag vill precis som försvarsmakten informerat om vädja till alla att inte skriva på sociala medier om försvarets förehavanden, övningar eller aktivitet. Det finns en fras vi som gjort värnplikten fick med oss som tål att upprepas, nämligen: Fienden lägger pussel, behåll din bit.

Men för att återgå till skyddsrummen. Det är långt ifrån alla skyddsrum som idag är aktiva i vårat bestånd. Vissa togs ur bruk för mycket länge sedan men vi kommer självklart att se till att dessa utrymmen finns tillgängliga för er hyresgäster OM en sådan situation kräver att vi skall öka beredskapen på skyddsrummen generellt. Som lagen säger så har vi som fastighetsägare 48 timmar på oss att rensa alla aktiva skyddsrum och sätta dessa i aktiv status. Vid en sådan situation kommer allt som står i skyddsrummen att tas ut utanför byggnaden och ingen hänsyn kommer tas till en enskilds persons egendom som råkar befinna sig i nämnda utrymme. Längst ner i detta inlägg finner du en karta till alla aktiva skyddsrum som finns i Sverige. Kartan hittar man på MSB’s hemsida om man inte kommer åt den via länken.

Som ni förstår kan det bli väldigt mycket att göra på väldigt kort tid för oss och aktiva skyddsrum måste självklart prioriteras varpå vi önskar att få hjälp från er hyresgäster på övriga objekt, men inte under parollen ”djungelns lag”.

Med detta inlägg önskar jag alltså få kontakt med boende i våra fastigheter där det inte finns aktiva skyddsrum med erfarenhet av att leda en mindre grupp människor. Detta kan röra sig om tex människor fd militärer såsom gruppbefäl, plutonsbefäl, kompanibefäl eller för den delen fd yrkesbefäl. Även personer som är eller har varit aktiva scoutledare är av stort intresse då även ni har en stor erfarenhet av att leda en mindre grupp personer mot ett gemensamt mål. Det är som ni förstår inget krav från vår sida. Det hänger heller inte ihop med några förpliktelser för er som under fredstid som väljer att ställa upp.

Ni som känner att ni vill hjälpa till med detta som vi efterfrågar ber jag er ringa kontoret mellan 9-11 på 08-361257.

https://msbgis.maps.arcgis.com/apps/instant/nearby/index.html?appid=8bfc89e7c6064bc181c6a1a6bbac2fa3&sliderDistance=1

Kommentarer är stängda.