Post till kontoret

Vi påminner alla som skickar brev till oss att i detta bifoga namn, telefonnummer och adress i detta. Det blir mycket enklare och snabbare handläggningstid på tex uppsägningar, byten etc. om dylika uppgifter finns med bland handlingarna.

Kommentarer är stängda.