Järnvägsgatan 42

Stor oreda råder på vinds och kälar förråd vilket leder till att det är svårt att härleda ett förråd till en lägenhet. Vi skall nu råda bot på detta och ber er därför att märka era förråd med namn och lägenhetsnummer (det som står på er lägenhetsdörr). Kom ihåg att man endast har ett förråd per lägenhet. Omärkta förråd kommer … Läs mer →

Bildhuggarvägen 3

Med åren har det blivit en mycket stor oreda på vindskontoren. Detta pga att nya hyresgäster inte hänger på hänglås och gamla hyresgäster tar ett extraförråd utan lov. From 15/5 Skall förråden vara märkta med namn och det fyrsiffriga lägenhetsnumret. Om detta ej har skett så kommer förråden att tömmas och sakerna i det kommer att slängas.  

Järnvägsgatan 42

From den 11/4 stänger vi soprummet   Anledningen är att det kommer sopor utifrån samt att sorteringen är obefintlig. Även i ett soprum så måste det finnas en viss ordning. Vi stänger tills vidare för att försöka finna en lösning på problemet. Under tiden så ombesörjer ni hyresgäster själva bortforsling av grovsopor till återvinningsstationerna.   Vi vill också passa på … Läs mer →