Kavaljersstigen 16-22

Pga det strul som varit på sista tiden i källaren har beslut tagits att instalera ett helt nytt låssystem med blipp i fastigheten. Arbetet med detta kommer att påbörjas redan under veckan som kommer. Ni hyresgäster som är berörda kommer att få mer information så fort det händer något samt hur man kviterar ut nya nycklar och blippar

Lilla Gatan 3

Sotning  av alla kanaler kommer att ske med start under sista veckan i september.   https://www.renarekanaler.se/

Radonmätning

Solna Stad har beslutat om att ny radonmätning skall göras i samtliga fastigheter. Först ut blir Lilla Gatan 3 som vi kommer att radonmäta med början i Oktober. Vissa av lägenheterna i fastigheten kommer att väljas ut för mätning och berörda lägenheter kommer att aviseras separat.

Nya regler

Snart införs det nya hårdare regler mot svartförsäljning och olovlig andrahandsuthyrning.   https://www.fastighetsagarna.se/aktuellt/nyheter/2019/hardare-regler-mot-olovliga-byten-och-svarthandel-stor-hjalp-for-hyresvardar/?county=2