Relining på Mellanbergsvägen

Avloppsrören har uppvisat täcken på slitage och måste nu renoveras. Vi kommer att göra en så kallad relining av avloppsrören vilket i praktiken går ut på att man bygger ett nytt rör inuti det gamla gjutjärnsröret. Jobbet planeras starta runt första Mars och fortgå i ca 2 månader. Vidare information kommer att förmedlas via hemsidan.

Elavbrott

den 21/1 kommer elen att stängas av på Järnvägsgatan 42. Elen i fastigheten är underdimensionerad och en modernisering är i full gång. Elen kommer vara avstängd mellan kl. 08.30-09.30 Tänk på att det blir väldigt mörkt i trapphuset under dessa tider så iakttag försiktighet.