Snöbollsgränd 16-22

Vi har upptäckt en massiv vattenläcka utanför fastigheten och vi kommer att behöva gräva upp marken ut mot parkeringen. Vattenläckan är inte riktigt lokaliserad än, men det ligger någonstans mellan fastigheten och gatan. Arbetet kommer att starta så fort som det är möjligt och vattnet kan behöva stängas av med kort varsel och utan aviseringar. Håll utkik på hemsidan samt … Läs mer →

Svar om skyddsrum

Vi har fått en ökad frekvens av frågor angående skyddsrum i våra fastigheter vilket vi självklart har en stor förståelse för. Till att börja med vill jag påpeka att det i skrivande stund inte finns ett väpnat hot mot Sverige som nation eller mot enskilda individer från främmande makt. Däremot finns det en ökad hotbild som man självklart skall ta … Läs mer →