Kavaliersstigen 4

Under våren kommer vi att påbörja ett omfattande arbete i porten som inefattar byte av köksstam. Berörda lägenheter kommer att aviseras

Snöbollsgränd 20

Inom den närsta månaden så kommer vi att påbörja en badrumsrenovering på Snöbollsgränd 20. Arbetet väntas hålla på i en månad och kommer att medföra oljud under tiden som man plockar bort det gamla badrummet