Bergsundsgatan 10

På måndag den 28/9-15 kommer en flödesmätare till fjärvärmen bytas. Vi har ej fått någon tid detta jobbet skall påbörjas men det kommer pågå ca 30 minuter när dom väl sätter igång. Värmen kan alltså under denna halvtimmen bli påverkad, då i synnerhet vad gäller tillgången på varmvatten