Förrådstömning

Det har inkommit frågor till kontoret ang. en lapp om förrådstömning vilket vi här vill förklara     Med åren har flera hyresgäster tagit fler förråd än de har rätt till. Detta har gjort att många hyresgäster idag står helt utan möjlighet till ett förråd som man som hyresgäst har rätt till enligt hyreslagen. Vi kommer med anledning av detta … Läs mer →

Bråviksvägen 35-41

Vi har fått åliggande av postnord att lösa brevinkastens höjd över golvet. Den bästa lösningen vi har kommit fram till med ett kort varsel är att montera en brevlåda bredvid varje lägenhetsdörr. Monteringsarbetet kommer att börja under första veckan i September

Järnvägsgatan 42

Våra grannar på Esplanaden behöver komma fram och hämta sopsäckar under tre dagar på arbetstid. Jag ber er som har p-platser på adressen därför att kontakta Robert Nilsson på PO Service Bygg och Måleri AB för mer information. Dagarna det berör är 27-29/8 mellan kl 07.00-16:00   Robert Nilsson har telefon 070-7605072

Bildhuggarvägen 9

Under September månad kommer vi dra igång badrummsrenovering i fastigheten. De aktuella och berörda lägenheterna kommer att aviseras separat men det kommer att medföra en del oljud till närliggande bostäder under tiden arbetet fortgår som vi hoppas ni har överenseende med.

Blåsutvägen 9

Under sensommaren eller tidig höst kommer vi att inspektera en av kökstammarna och kommer därefter göra nådvändiga åtgärder på denne. Det kommer förmodligen medföra en hel del arbete. Mer info kommer till berörda hyresgäster