Igeldammsgatan 36

Vi har fått massiva klagomål från hyresgäster i fastigheten samt den städfirman som städar i huset att det ställs illaluktande soppåsar i trapphuset.

Alla soppåsar skall, direkt när dom är fulla, läggas väl emballerade (hopknutna) i sopnedkastet i soprummet. Trapphuset är ingen sopstation utan alla hyresgästers gemensamma hall.

Jag får passa på att påminna om att beteende av det här slaget KAN leda till uppsägning.

Lämna en kommentar